Råstoffer og landskab

Bramstrup ligger i et landskab, der er præget af de enorme ismasser, der under den sidste istid dækkede det meste af landet. Siden har mennesker påvirket og formet landskabet. Skove er blevet ryddet og nye er kommet til, huse er bygget og genopbygget. Lindved å er blevet opdæmmet og reguleret for at skabe energi og danne middelalderens forsvarsværker, og meget af landskabet er taget i brug som produktionsareal for landbruget.

Nord for Bramstrup vokser Odense, og Bramstrup står foran et århundrede med stigende pres for byggemodning af bynære arealer - herunder også det markante åbne landskab, som afgrænses af skovbeklædte bakker og af moserne i ådalen. Fundet af de store mængder grus og sten i området mellem Bramstrup og storbyen har imidlertid ændret dette scenarie, idet der til råstofprojektet er blevet knyttet et landskabsprojekt, som har til formål at bevare og øge områdets landskabsmæssige værdi.

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk