Landbrug

Selv om Bramstrup har en lang tradition for innovation, kunne ejendommens forretningsmæssige grundlag indtil 1995 bedst beskrives som traditionel planteavl suppleret med maskinstationsdrift og udlejning af boliger. Dannelsen af Bramstrup Videncenter for landbrug og fødevarer (og Bramstrup Kultur og Events) har imidlertid bevæget ejendommen mere i retning af også at være en servicevirksomhed. Derved har Bramstrup undgået en del af det pres, selv store ejendomme er underlagt mht. løbende at skulle rationalisere gennem stordrift.

På Bramstrup dyrkes en række traditionelle afgrøder som hvede, byg og raps. Gennem udlejning af jorden er forskellige typer markbrug i dag repræsenteret på Bramstrup, herunder også et betydeligt økologisk areal foruden afgræsning med kvæg og får. Denne alsidige landbrugsdrift samt de store arealer udlagt med forsøgsparceller er samtidig udgangspunktet for forsøgsarbejdet i Bramstrup Videncenter.

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk