Boliger og erhvervsudlejning

Bolig- og erhvervsudlejning er et centralt element i udviklingen af Bramstrup til et inspirerende sted for mange mennesker. Det er gennem uddelegering, som udlejningen er udtryk for, det kan lade sig gøre at bevare Bramstrup som en tydelig helhed med mange lag af kulturarv og samtidig udvikle Kultur og Events, Landbrug og Videncenter samt Råstoffer og Landskab.

Nogle bruger disse rammer til at koble af efter arbejdet - for andre udgør Bramstrups rammer en vigtig del af arbejdet.

Det har vist sig, at der kan opstå de mest overraskende og frugtbare samarbejder gennem bolig- og erhvervsudlejningen, og alle er velkomne til at kontakte Bramstrup, hvis der er brug for et bynært, naturnært og innovativt udviklende tilholdssted.

Kontakt Bramstrup

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk