Landbrug og videncenter

Siden 1995 har Bramstrup sammen med en række aktører skabt et videncenter for landbrug og fødevarer. Nogle forsøg er lagt i marker, som følger den almindelige drift, mens andre ligger på permanente forsøgsarealer. Omkring avlsgården findes store plæner, som benyttes til udstillinger, maskindemonstrationer mm.

Nær avlsgården findes desuden græsningsfolde til husdyr, som ud over at pleje landskabet også kan indgå i forskellige forskningsprojekter.

Videncenterets aktiviteter fører til ny idéudvikling, velbesøgte demonstrationer, konferencer og forskningsprojekter målrettet fremtidens landbrug.

Desuden benyttes Videncenterets koncepter og helt specielle arbejdsmetoder af virksomheder og organisationer fra mange brancher, og det er nu muligt at servicere Videncenterets kunder fra den første idéudvikling til de afsluttende konferencer og demonstrationsprojekter.

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk