Kultur​

Med opførelsen af den nye lade opstod Bramstrup Performing Arts, som er et internationalt samarbejde, der fokuserer på musikudøvelse, forskning i lederskab og nye måder at dele viden på.

Det lykkedes at skabe ny forståelse af menneskeligt kreativt potentiale med evne til at formulere udøvende kunstneres tavse viden - uden at svække den kunstneriske styrke og de store oplevelser. Kernen i dette arbejde har været et samarbejde mellem Bramstrup Performing Arts og Center for Kunst og Lederskab på Handelshøjskolen i København samt en række internationale deltagere blandt andet fra Harvard Business School. Samarbejdet har skabt nogle helt uvurderlige resultater for alle deltagende parter og skabt vigtige nye erkendelser om kunsten og lederskabets væsen, som adskiller sig væsentligt fra et publikums ofte passive kulturforbrug.

Ladens akustik og mange muligheder for en eksperimenterende scenografi har ført til mange gæstespil, herunder flere operaer, koncerter og teaterforestillinger. Desuden har Den Kongelige Opera flere gange optrådt ved udendørskoncerter på Bramstrup.

Bramstrup er gerne vært for sådanne begivenheder, og interesserede er meget velkomne til at kontakte Bramstrup for at høre mere om de mange muligheder, der er for at gennemføre kulturbegivenheder på Bramstrup både i ladebygningen og på de forskellige udendørsarealer.

Kontakt Bramstrup

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk