Events

De utraditionelle rammer og Bramstrups helt specielle arbejdsmetoder benyttes af virksomheder og organisationer fra mange brancher.

Bygningernes forskellighed og samspillet med omgivelserne giver mange muligheder for at sammensætte spændende og anderledes arrangementer, som deltagerne efterfølgende husker og tænker over. Bramstrup deltager gerne i samarbejdet om udviklingen af et event for herved at inddrage erfaringer og ideer fra tidligere arrangementer - ikke mindst fra de ofte meget kreative kulturelle begivenheder, som finder sted på Bramstrup.

Inspirationen går imidlertid begge veje, for ofte er det nytænkende og kreative niveau for mange events så højt, at det efterfølgende kan løfte kulturelle begivenheder til et højere kunstnerisk niveau.

Bramstrup har gennem årene været vært for firma/kunde arrangementer, som har rummet alt fra store middage til underholdning og koncert. Som konferencested har Bramstrup stillet inspirerende rammer til rådighed for både private virksomheder og for kommunale, regionale og statslige organisationer.

Ladebygningen og de omgivende pladser og plæner har huset udstillinger, demonstrationer og markeder - nogle gange kombineret med koncerter.

Kontakt Bramstrup for at høre mere om, hvad stedets faciliteter og iboende kreativitet kan tilføre dit arrangement.

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk