Erhvervsudlejning

Bramstrup udlejer ca. 2.000 m2 lager- og kontorlokaler af varierende størrelse fra 50-350 m2. Lokalerne kan indrettes efter brugernes behov – eksempelvis med klimastyring og alarmer. Interesserede kan kontakte Bramstrup for nærmere oplysninger.

Gennem udlejning af jorderne er forskellige typer markbrug i dag repræsenteret på Bramstrup, og genforpagtning af de største arealer sker ca. hvert 5 år. Desuden er det muligt at leje arealer til blandt andet græsningsfolde for husdyr.

Naturpleje og jagt- og vildtpleje sker i et samarbejde mellem Bramstrup og op til tre grupper af jægere eller andre naturinteresserede med et langvarigt samarbejde om en vildtrig natur for øje. Arealerne på hhv. 130, 115 og 140 ha udlejes samlet eller enkeltvis. Interesserede kan kontakte Bramstrup for nærmere oplysninger.

Kontakt Bramstrup for nærmere information.

For leje af forsøgsarealer henvises til Bramstrup Videncenter.

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk