Boligudlejning

Boligerne er en vigtig del af Bramstrups helhed. De fleste af disse er gamle medarbejderboliger, som bidrager til stedets egenart. Ved vedligeholdelses- og renoveringsopgaver er der fokus på husenes bygningshistorie og beliggenhed samt på anvendelsen af originale materialer. I alt udlejes 24 boliger.

Bramstrups beboere repræsenterer mange forskellige erhverv. Der er familier og enlige, og der bliver passet godt på husene. Nye beboere kan forvente at få gode naboer.

Interesserede, der ønsker at leje en bolig på Bramstrup, kan sende en ansøgning pr. mail eller brev med en beskrivelse af ønsker til boligen (antal kvm, antal værelser mv.). Der føres ikke venteliste, men når der er en ledig bolig, vil de indkomne ansøgninger om lejemål blive taget i betragtning. Desuden bliver ledige boliger af og til annonceret via Boligportalen.

Kontakt Bramstrup

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk