Kulturarv

Med spor fra ældre stenalder til i dag udgør Bramstrup et samlet snit gennem danmarkshistorien, med perioderne bronzealder, senmiddelalder, barok og klassicisme som de perioder før industrialiseringen, der har efterladt de mest markante spor. I nyere tid har ikke mindst byggerier fra den tidlige industrialisering bidraget til oplevelsen af stedet.

Kulturarven bruges som en væsentlig inspirationskilde i udviklingen af stedets aktiviteter blandt andet gennem analyser af skiftende tiders tænkemåder og teknologier.

Tidslinje

Ældre og yngre stenalder er repræsenteret gennem fund af stenøkser flere steder på Bramstrup. Fra den efterfølgende bronzealder er der fundet kogegruber, offerfund og gravhøje. Nye arkæologiske undersøgelser har påvist huse fra jernalderen nær Bramstrups avlsgård, og i samme område er der fundet rester af en landsby fra vikingetiden, sandsynligvis etableret som en torpebebyggelse (udflytterlandsby).

I middelalderen nedlægges landsbyen formentlig som følge af pest eller i forbindelse med senmiddelalderens borganlæg. Anlægget tilskrives Mikkel Brockenhuus, der i 1505 får skøde på Bramstrup.

En ny barok-hovedbygning opføres i 1689 delvist på fundamenterne af den oprindelige borg. I perioden 1830-50 præges Bramstrup af klassicismen. H.C. Andersen besøger Bramstrup, og en romantisk kanalhave anlægges. I begyndelsen af 1870'erne passer en 8-9 år gammel Carl Nielsen gæssene på Bramstrup, og han beskriver mange år senere, som verdensberømt komponist, blandt andet barndommens stærke naturindtryk i erindringsbogen "Min fynske barndom".​

​Under den begyndende industrialisering af landbruget anlægges i 1936 en ny og teknologisk banebrydende avlsgård uden for voldstedet, der plantes frugtplantager og gennemføres planteavlsforsøg. I 1995 indføres den nyudviklede GPS-teknologi i landbruget, og Bramstrup Videncenter dannes.​

Efter at en orkan ødelagde avlsgårdens gamle staklade, blev en ny ladebygning taget i brug i 2002 - ikke til korn men til videndeling - men bygningens fremragende akustik og visuelle styrke førte allerede året efter til dannelsen af Bramstrup Performing Arts i et samarbejde med Center for Kunst og Lederskab på Copenhagen Business School.

I 2012 vedtages et kombineret råstof- og landskabsprojekt, som med udgangspunkt i stedets historie og erfaringerne fra Bramstrup Videncenter og Bramstrup Performing Arts har til formål at sikre og udvikle kulturarven langt ind i de kommende århundreder.

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk