Videncenter

Vest for avlsgården ligger ca. 8 ha med omkring 1.000 permanente forsøgsparceller. Demonstrationsarealet er skabt i et samarbejde mellem virksomhederne DLG, DLF Trifolium, Patriotisk Selskab og Bramstrup med det formål at gøre den ypperste viden inden for planteavl og forædling let tilgængelig for landmænd og rådgivere et centralt sted i Danmark.

Bramstrups godt 400 ha består af svær lerjord, mild lerjord, sandblandet jord og humus. Omkring avlsgården er jordene meget ensartede, hvilket giver planteavlsforsøg en høj statistisk signifikans – dvs. pålidelighed.

Samarbejdet afspejler virksomhedernes stigende internationale fokus. Således inviterer samarbejdspartnerne hvert år en lang række virksomheder med som gæsteudstillere ved åbent hus arrangementer, temadage og kurser på Bramstrup.

Der er mulighed for at se forskellige sorter i vårbyg, vinterbyg, vinterhvede, raps, ærter mm. samt et stort areal med græsfrø. Desuden afprøves der i vækstsæsonen forskellige ukrudts- og svampestrategier i afgrøderne.

Besøg i forsøgsmarkerne

Med udgangspunkt i Bramstrups forsøgsmarker gennemfører DLF-Trifolium, FAF/DLG og Patriotisk Selskab flere besøg i løbet af vækstsæsonen. Ved disse besøg gennemgås emner som sortsegenskaber, udlægsmetoder, behandlingsstrategier mm.

For rundvisning i forsøgsmarkerne på Bramstrup henvises til:

SORTSAFPRØVNING

I 2012 blev de fynske sortsafprøvninger samlet på Bramstrup. Afprøvningerne indgår i et forsøgsområde på 30 ha som er anlagt i et fast sædskifte, hvilket sikre optimal forfrugt og pleje af parcellerne. Desuden er der skabt plads til at virksomheder inden for jordbrug kan udvikle og præsentere deres ideer for store grupper af professionelle landmænd under ideelle forhold.

LEJE AF FORSØGSMARKER

For leje af forsøgsmarker på Bramstrup henvises til:

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk