Hilsen til Bramstrup

"Det, vi kalder Bramstrup-konceptet, handler om at føre flere verdener sammen, der ofte er adskilte: lederens, konsulentens, kunstnerens og forskerens eller hvilken tilfældig etiket vi sætter på hinanden. Denne idé forudsætter, at man på to afgørende områder nægter at følge konventionen. Det gælder det, at adskille teori og praksis, og det at adskille kunst og lederskab. Det kræver altså, at man har indset, at teori, der batter, netop er en virkelighedsnær praksis, og at praksis, der virker, i sit væsen er teoretisk. Og det kræver, at man har indset, at kunst i sin rettethed mod sagen, sin disciplin, og sin sociale visionskraft, ikke principielt adskiller sig fra lederens praktiske verden; samt at ledelse i sin evne til at arbejde med et medium, nemlig de sociale relationer, hvad angår fantasi, målrettethed, fornemmelsen for skønhed, og sans for mesterskab, ikke adskiller sig principielt fra kunsten.

Dialogen mellem disse fire verdener er essentiel. De har meget mere til fælles, end de ofte selv tror."

Ole Fogh Kirkeby,
professor, Center for
Kunst og Lederskab, CBS

Baggrund

Bramstrup ligger midt i Danmark og midt i naturen 3 km syd for Odense. Stedet repræsenterer med sin natur- og kulturhistorie Danmarks historie, fra isen formede landet, til mennesker bebyggede det.
​​

Bramstrups aktiviteter tager udgangspunkt i den rige natur og i de historiske bygninger, som er blevet opført gennem de seneste 500 år. 


​Idémæssigt er Bramstrup i dag forankret i Europa med mange internationale samarbejdsrelationer inden for kultur og forskning. Det er også en mulighed at betragte stedet som et billede, en servicevirksomhed eller en række filosofiske overvejelser om eksistens. 

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk